ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน

โรงไฟฟ้า

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าโรงไฟฟ้าคืออะไร มีประเภทใดบ้าง และเหตุใดระบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญในธุรกิจโรงไฟฟ้า เราจะตอบคำถามด้วยว่าโรงไฟฟ้าทำงานอย่างไร  โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน  ในการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานหนึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังมีพลังงานนิวเคลียร์ และสุดท้ายคือแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม พลังงานแสงอาทิตย์ คลื่น และไฟฟ้าพลังน้ำ เดิมทีแหล่งพลังงานเดียวของโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมคือไฟฟ้ากระแสตรง จนกระทั่งมีการแนะนำระบบกระแสสลับหรือระบบ AC เข้ามาใช้แทนที่เพราะว่าเหมาะสมกับการกระจายสู่มวลชน  1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  โรงไฟฟ้าพลังน้ำสร้างพลังงานโดยการแปลงแรงของน้ำให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่างกันดังนี้ 

Continue Readingทำความรู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน