วิธีรับมือกับอารมณ์ผู้ป่วยเมื่อรับหน้าที่ดูแลประคับประคอง

วิธีรับมือกับอารมณ์ผู้ป่วยเมื่อรับหน้าที่ดูแลประคับประคอง

วิธีรับมือกับอารมณ์ผู้ป่วยเมื่อรับหน้าที่ดูแลประคับประคอง

โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมักเป็นผู้ป่วยโรคที่รักษาไม่หาย การดูแลประคับประคองจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายและดูแลรักษาจิตใจของผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่รักษาจนใกล้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย หลายครั้งผู้ดูแลอาจพบกับสภาวะหลากหลายอารมณ์ของผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ได้เผชิญกับโรคภัยที่คุกคามชีวิตจนทำให้เกิดความเจ็บป่วยเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันผู้ดูแลอาจพบว่าผู้ป่วยมีอารมณ์ที่เศร้า หม่นหมอง โกรธ ดีใจหรือยินดีปะปนกันไป  การจัดการกับอารมณ์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งแก่ผู้ป่วยหรือตัวผู้ดูแลเอง 

ทำความรู้จักการดูแลประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่เน้นการบรรเทาของอาการและความเครียดจากการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ป่วย เป้าหมายคือการประคับประคองคนไข้ที่เจ็บป่วยจากโรคที่รักษายากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวันสุดท้าย สิ่งที่ต้องตระหนักก่อนทำการดูแลประคับประคองคือคืออารมณ์ของผู้ป่วยและความพร้อมของผู้ดูแล ผู้ดูแลควรทำความคุ้นเคยกับอาการของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่างๆของการดูแล ความเตรียมความพร้อมเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้ป่วยในการดูแลประคับประคองมีชีวิตที่ดีได้ 

ผู้ดูแลต้องพบกับอารมณ์แบบไหนระหว่างการดูแลประคับประคอง 

ผู้ดูแลอาจประสบกับปัญหาทางอารมณ์หลายอย่างของผู้ป่วยประคับประคอง เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้อาจรู้สึกผิดหวังหรือกังวลกับอาการป่วยหรือผลวินิจฉัยที่ออกมา ผู้ดูแลอาจประสบกับอารมณ์ด้านลบของผู้ป่วย เช่น ความคับข้องใจ ความโกรธ และแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้า ผู้ดูแลต้องเข้าใจว่าอารมณ์แปรปรวนของผู้ป่วยเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจและเรียนรู้กับวิธีจัดการอารมณ์ 

รับมือกับอารมณ์ผู้ป่วยในการดูแลประคับประคอง

ในฐานะผู้ดูแลคุณอาจพบเจอกับอารมณ์ต่างๆ ของผู้ป่วยระหว่างการดูแลตั้งแต่ความโศกเศร้า ความหม่นหมอง ความโกรธ หรือความคับข้องใจของผู้ป่วย แม้ว่าการที่คนป่วยมีความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งสำคัญคือผู้ดูแลต้องหาวิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากผู้ดูแลมีความรู้สึกหนักใจเกินกว่าจะรับไหว ควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วยหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนที่เป็นผู้ดูแลคนป่วย ดังนั้นผู้ดูแลก็อย่าลืมใช้เวลากับตัวเองและหากิจกรรมที่ทำให้มีความสุขในแต่ละวันอยู่สม่ำเสมอ 

หนึ่งในสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองคือการตระหนักถึงสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเหล่านี้ได้เผชิญกับความเจ็บปวดจากโรคภัยที่ทำให้ร่างกายเจ็บปวด การจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ให้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ดูแลเองก็ควรหาความสุขให้ตัวเองและหาวิธีผ่อนคลายจากการดูแลคนป่วย