รู้จักกับ มอเตอร์เซอร์โว

รู้จักกับ มอเตอร์เซอร์โว

รู้จักกับ มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว เป็นรูปแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถใช้ควบคุมเครื่องจักรได้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ ยกตัวอย่าง เช่น ควบคุมความเร็ว ควบคุมตำแหน่ง ควบคุมแรงบิด เพื่อความแม่นยำสูงและให้ผลลัพธ์ของการใช้งานที่ดีเยี่ยม ในบทความนี้จะมาพาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ มอเตอร์เซอร์โว ให้มากยิ่งกว่าเดิมว่าเป็นมอเตอร์แบบไหน 

ทำความรู้จักกับ มอเตอร์เซอร์โว 

 มอเตอร์เซอร์โว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระยะห่างของการเคลื่อนที่หรือการควบคุมความเร็วรอบการหมุนรวมถึงการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ปกติทั่วไปที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรมากนักจะไม่สามารถควบคุมการทำงานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ ขนาดของมอเตอร์ประเภทนี้มีหน่วยเป็นวัตต์ มอเตอร์แต่ละประเภทมีขนาดไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ใช้จึงมีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับใครที่สงสัยว่าเหตุใด มอเตอร์เซอร์โว ถึงควบคุมการทำงานได้ กล่าวได้ว่ามอเตอร์อย่างเดียวใช้งานไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ ส่วนประกอบที่ใช้เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์นั้น สามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • ตัวควบคุม หรือก็คือ Controller หน้าที่โดยหลักของอุปกรณ์นี้คือรับคำสั่งตรงจากผู้ใช้ว่าต้องการที่จะควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานในทิศทางไหน ทั้งเรื่องการควบคุมความเร็วของการขับเคลื่อน ระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่ว่าจะเคลื่อนไปยังระยะที่ไกลหรือระยะทางที่ใกล้ Controller ถือว่าเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับระยะการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ รวมถึงความเร็วมอเตอร์ว่าจะขับเคลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ ด้วยความเร็วเท่าไหร่ 
  • Servo Driver คือเครื่องรับสัญญาณของ Controller ซึ่งเป็นตัวควบคุมในการสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่ตามกำหนด เซอร์โว ไดรเวอร์จะปรับการตั้งค่ามอเตอร์ในรูปแบบที่ควบคุม ทั้งในแง่ของแรงบิด ความเร็ว และตำแหน่ง หรือเป็นอุปกรณ์สำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์หรือตัวแปรให้ มอเตอร์เซอร์โว ทำงานอย่างแม่นยำ ถูกต้องตามคำสั่ง ถือได้ว่าอุปกรณ์ประเภทที่ขาดไม่ได้ 
  • มอเตอร์เซอร์โว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร รวมทั้งระบบงานประเภทนั้น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการตามคำสั่งที่มาจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า เซอร์โว ไดรเวอร์ ซึ่งควบคุมการทำงานหรือระยะทางไปยังที่ต่าง ๆ มีความแม่นยำสูงและเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เองว่าจะให้ มอเตอร์เซอร์โว เคลื่อนที่โดยใช้ความเร็วเท่าไหร่และทำงานอย่างไรเพื่อให้เหมาะต่อการทำงานนั้น ๆ 

คุณจะเห็นจากที่กล่าวมาข้างต้นในบทความ คุณจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องของ มอเตอร์เซอร์โว ว่าเป็นอุปกรณ์แบบไหน เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงต้องการมอเตอร์ชนิดนี้เพื่อทำงาน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมมอเตอร์ด้วยตนเองผ่านองค์ประกอบดังกล่าว ทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตาม