ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน

ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน

ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าโรงไฟฟ้าคืออะไร มีประเภทใดบ้าง และเหตุใดระบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญในธุรกิจโรงไฟฟ้า เราจะตอบคำถามด้วยว่าโรงไฟฟ้าทำงานอย่างไร 

โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งพลังงาน 

ในการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานหนึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังมีพลังงานนิวเคลียร์ และสุดท้ายคือแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม พลังงานแสงอาทิตย์ คลื่น และไฟฟ้าพลังน้ำ เดิมทีแหล่งพลังงานเดียวของโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมคือไฟฟ้ากระแสตรง จนกระทั่งมีการแนะนำระบบกระแสสลับหรือระบบ AC เข้ามาใช้แทนที่เพราะว่าเหมาะสมกับการกระจายสู่มวลชน 

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำสร้างพลังงานโดยการแปลงแรงของน้ำให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่างกันดังนี้ 

  • โรงไฟฟ้าแบบกักเก็บ สถานที่กักเก็บน้ำโดยทั่วไปจะใช้แหล่งกักเก็บน้ำในแม่น้ำจากเขื่อน เมื่อน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ น้ำจะไหลผ่านกังหันซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่แบบเลี้ยวนี้จะกระตุ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
  • โรงไฟฟ้าผันแปร ค่อนข้างคล้ายกับแบบกักเก็บ แต่อาจไม่จำเป็นต้องใช้เขื่อน แต่ทำงานโดยช่องทางส่วนหนึ่งของแม่น้ำผ่านคลอง 
  • โรงไฟฟ้าโรงเก็บแบบสูบน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทสุดท้ายคือการจัดเก็บแบบปั๊ม เก็บพลังงานโดยการสูบน้ำขึ้นเนินไปยังอ่างเก็บน้ำที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า น้ำจะถูกปล่อยจากอ่างเก็บน้ำสูงสู่อ่างเก็บน้ำล่าง สิ่งนี้สร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อไหลผ่านการเคลื่อนที่ของกังหันและไฟฟ้า 

2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนผลิตไฟฟ้าโดยการแปลงความร้อนเป็นไฟฟ้า โดยพื้นฐานแล้วผลิตไฟฟ้าโดยการเผาเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบ่งออกเป็นสองประเภทที่แตกต่างกัน 

  • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใช้ความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์เพื่อเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำ จากนั้นไอน้ำจะถูกส่งผ่านกังหัน ซึ่งดังที่เราได้เรียนรู้ไปแล้ว ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้า 
  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่แทนที่จะใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำน้ำร้อนเพื่อผลิตไอน้ำ ความร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหินจะทำให้เกิดกังหันไอน้ำ 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

โรงไฟฟ้าประเภทต่อไปที่เราจะพิจารณาคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้า ซึ่งทำได้โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์หรือแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เซมิคอนดักเตอร์จำนวนหนึ่งที่ปล่อยอิเล็กตรอนเมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์  

4. โรงไฟฟ้าพลังลม 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมหรือกังหันลม รับพลังงานจากลมโดยเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับใบพัด การหมุนของใบพัดที่เกิดจากลมทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด แต่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์มากขึ้นเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ